Köpvillkor Japandi AB

Köpvillkor 

Följande köpevillkor gäller för försäljning av lös egendom (nedan kallade ”produkterna”) av Japandihome.com, organisationsnummer 559431-9559, (nedan kallat ” Japandihome.com” eller ”vi”), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad ”kunden” eller ”du”) och Japandihome.com. Vid försäljning till konsument tillämpar Japandihome.com de särskilda villkor som följer nedan samt tillämplig lagstiftning. Japandihome.com nätbutik (www. Japandihome.com) kallas nedan ” Japandihome.com. 

 1. Allmänt

Japandihome.com säljer varor via internet till privatpersoner i EU. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år behöver du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare. Produkterna som vi säljer tillverkas på beställning efter kundens önskemål och skickas direkt från tillverkaren till kunden. Ingen ångerrätt gäller för varor tillverkad efter kundens önskemål. 

 1. Beställning

Beställning av produkter görs på vår hemsida Japandihome.com. Genomförd beställning innebär att du godkänner dessa köpvillkor och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister. Avtal om köp sker när kunden mottar sin leveransbekräftelse. Orderbekräftelsen är en bekräftelse på bokade varor med information om att avtalat köp bekräftas när kunden mottar sin leveransbekräftelse. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, leveranstid, produktinformation etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.  

Rabattkoder kan endast användas per köp, de går ej att kombinera med varandra eller med andra kompensations- eller ersättningskoder. 

 1. Beställning till företag

Vi säljer endast till privatpersoner. Du kan handla till företag genom att beställa från Japandihome.com som privatperson och sedan fakturera företaget. Vänligen undersök med ditt företag. Det är inte möjligt för oss att ändra fakturauppgifter i efterhand och att utfärda fakturor med företagsnamn. Hela betalningsprocessen har överlämnats till extern part.  

 1. Betalning

Japandihome.com använder sig av Shopify Pay som tillhandahåller de flesta stora betalpartners som klarna, paypal och vanliga kortbetalningar. Särskilda villkor kan gälla som komplement till våra beroende på vilken betalningsmetod du använder. Villkoren finns att tillgå hos respektive betalningsleverantör. 

 1. Integritetspolicy

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter vid din användning av Japandihome.com. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy. 

 1. Immateriella rättigheter

Allt innehåll på Japandihome.com, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, samt alla immateriella rättigheter relaterade därtill (såsom upphovsrätter, designrättigheter, mönsterrättigheter och varumärken), tillhör Japandihome.com eller Japandihome.com leverantörer och är skyddat av svensk och internationell lag. Du förvärvar ingen äganderätt till sådant innehåll eller sådana immateriella rättigheter genom din användning av Japandihome.com eller genom köp av produkter från Japandihome.com. 

Genom att använda vår/våra originella hashtags i sociala medier godkänner du följande: 

Du beviljar Japandihome.com en icke-exklusiv, royaltyfri, global licens att använda ditt användarnamn och eventuella foton och/eller rörligt material som du har taggat med vår/våra originella hashtags för marknadsföring på webbplatser, i e-postmeddelanden, i sociala medier – Japandihome.com -kanaler och betalda sociala medier samt andra marknadsföringskanaler som Japandihome.com eller våra samarbetspartners använder. Japandihome.com kan använda, reproducera, distribuera, kombinera med annat material, ändra och/eller redigera ditt innehåll efter eget gottfinnande. 

Du intygar och garanterar härmed att (i) du äger alla rättigheter i och till ditt innehåll, (ii) du har tillstånd från alla personer som förekommer i ditt innehåll att bevilja rättigheterna här, (iii) du är 18 år eller äldre och (iv) Japandihome.com användning av ditt innehåll inte kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter eller mot någon lag. Du befriar härmed Japandihome.com från alla krav på ersättning vad gäller användningen av ditt innehåll och eventuella immateriella rättigheter till det i samband med den ovan beskrivna användningen. Du befriar härmed Japandihome.com från, och samtycker till att friskriva Japandihome.com från, alla anspråk, krav och allt ansvar av alla slag i samband med den ovan beskrivna användningen av innehåll. 

Om du vill ta bort innehåll ber vi dig kontakta vår kundservice. hello@japandihome.com 

 1. Frakt och leverans

När varan har lämnat våra tillverkare övergår leveransansvaret till fraktbolagen som ska leverera din order inom utsatt tid. Japandihome.com kan inte lämna någon leveransgaranti för varor som inte finns i lager hos våra tillverkare när du gjorde din beställning eller för varor som lämnat våra tillverkares lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt om transportören själv orsakar en försening. 

Eftersom vi har flera tillverkare och leverantörer kan din order komma att skickas i flera olika leveranser. Delar av din order kan alltså skickas från ett lager, och resterande delar från ett annat. Om din order skickas från olika lager försöker vi se till att alla varor levereras ungefär samtidigt. 

När vi har skickat din order får du en leveransbekräftelse med ett kollinummer eller en spårningslänk till din e-postadress. Om ditt paket skickas med flera leveranser får du också flera leveransbekräftelser. Använd kollinumret eller spårningslänken för att spåra din leverans. 

7.1 Leveranstid 

Leveranstiden baseras på artiklarna i varukorgen, ditt postnummer samt det fraktsätt som valts. I kassan finner du en uppskattad leveranstid för just dina varor. Denna information finner du även i din orderbekräftelse när köpet har genomförts. 

7.2 Leveranssätt 

Leverans av beställda varor sker genom DHL, UPS och posten via de olika alternativen du ser nedan. 

 
7.3 Transportansvar 

Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig är det vi som är ansvariga. Japandihome.com ansvarar dock inte för varor som lämnats ut eller på annat sätt levererats. 

Vid en eventuell retur till oss är det du som kund, som har ansvaret för att returen returneras korrekt utifrån våra returvillkor, och du är ansvarig för din köpta produkt (inklusive skador som orsakas produkten) fram till dess att du lämnat denna till transportören som ska returnera produkten till oss. 

7.4 Transportskador 

Om produkten är skadad när du tar emot produkten bör detta anmälas omgående till hello.japandihome.com. För att vi ska kunna reklamera skadan gentemot vår transportör behöver vi anmäla transportskadan till denne inom 1-3 dagar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid. Detta gäller såväl synliga som dolda transportskador och det är därför viktigt att du packar upp och kontrollerar att produkten är felfri så snart som möjligt efter mottagandet. 

Om skadan är synlig är det enklast om du anmäler detta direkt till chauffören vid mottagandet av försändelsen. Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt. 

En produkt som är felaktigt expedierad bör anmälas snarast möjligt till Japandihome.com. 

7.5 Ej utlöst order 

Vi förbehåller oss rätten att debitera dig kostnaderna för den hantering som uppstår om du inte hämtat ut levererade produkter i tid (returfrakt, expeditionskostnad etc.). Därför tar vi ut en avgift på 299 kr om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 7 dagar innan den returneras till oss.  

 1. Ångerrätt, produktgaranti och öppet köp

Ångerrätten gäller inte för varor som tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt anpassats efter dina önskemål eller på produkter som av hygienskäl inte kan återlämnas om dess försegling brutits. Produkterna som vi säljer tillverkas på beställning efter kundens önskemål och skickas direkt från tillverkaren till kunden. Ingen ångerrätt gäller för varor tillverkad efter kundens önskemål. Om en vara har plomberats eller förseglats på annat sätt får du inte bryta förseglingen om du vill utöva din ångerrätt. 

 1. Reklamation

När du handlar hos Japandihome.com har du 1 års garanti på alla produkter, och 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.  

Produktgarantin omfattar endast tillverkningsfel som fanns när du fick produkten. Ursprungliga fel måste kunna uppvisas för och bekräftas av Japandihome.com, för att produktgarantin ska gälla. Produktgarantin innebär att du, beroende på situationen, kan erbjudas en kostnadsfri reparation, ny produkt eller reducering av originalpriset. Produktgarantin gäller inte om vi inte kan hitta felet hos produkten, eller om du själv har orsakat skadorna. 

Om du vill göra en reklamation och/eller göra produktgarantin gällande, vänligen kontakta vår kundservice via: hello@japandihome.com. Vi kommer att be dig att skicka en beskrivning av produktens fel och bildmaterial som tydligt bevisar felet, så att vi kan hjälpa dig vidare i processen. Eventuell återbetalning kommer att ske så snart som möjligt efter att vi har mottagit och registrerat den defekta produkten på vårt lager. 

Japandihome.com betalar givetvis kostnaden för returfrakten om du gör produktgarantin eller reklamationsrätten gällande. 

 1. 10. Force majeure

Om vårt fullgörande av våra åtaganden enligt dessa villkor eller ingångna avtal väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständigheter som vi inte kan råda över och som vi inte skäligen kan ha förutsett, ska detta befria oss från fullgörande av våra förpliktelser, samt skadestånd och andra påföljder (s.k. force majeure). Sådana oförutsebara händelser kan vara krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, samt andra fördyrande omständigheter och händelser utanför vår kontroll. 

 1. 11. Övriga villkor

Japandihome.com har rätt att använda underleverantörer för fullgörande av våra förpliktelser enligt dessa köpvillkor. 

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa köpvillkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor. 

 1. 12. Gällande lag och tvist

Dessa köpvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion. 

Klagomål eller synpunkter avseende Japandihome.com tjänster eller produkter bör meddelas till hello@japandihome.com. 

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via https://www.arn.se/konsument/, +46 85 08 860 00 eller arn@arn.se. Vi följer alltid ARN:s rekommendationer. 

Om du har klagomål eller problem med Japandihome.com tjänster eller produkter, och du inte kan lösa klagomålet eller problemet direkt med Japandihome.com, kan du även skicka ditt klagomål till EU:s plattform för onlinetvistlösning (”ODR-plattformen”). ODR-plattformen erbjuder konsumenter inom EU en möjlighet att försöka lösa tvister om klagomål gällande produkter köpta online, utan att involvera en domstol. Genom att använda ODR-plattformen kan du som konsument hitta ett organ eller forum för dina klagomål. Du hittar plattformen här. 

 1. 13. Kontakt

Utdelningsadress: 
Japandi AB 

Kungsgatan 63D 

90326 Umeå 

Kundservice 
hello@japandihome.com