Cookiepolicy & Integritetspolicy

Cookiepolicy 

En cookie är en liten textfil bestående av siffror och bokstäver som lagras i din webbläsare eller på din dator när du besöker en webbsida. Vi använder cookies på Japandihome.com för att förbättra din upplevelse och våra tjänster genom ökad funktionalitet på webbsidan. 

Det finns två olika typer av cookies: sessionscookies och fasta cookies, också kallade persistenta cookies. En sessionscookie raderas automatiskt om du stänger av din webbläsare, och hjälper webbsidan att känna igen dig under tiden du är aktiv. På så sätt blir det bland annat möjligt för webbsidan att komma ihåg vad du har lagt i din varukorg när du rör dig mellan sidor, och vilka meddelanden du har sett, så att du inte behöver svara på samma sak flera gånger. Fasta cookies skickas från Japandihome.com och lagras under längre tid på din hårddisk. Dessa gör det möjligt för webbsidan att automatiskt känna igen dig nästa gång du är aktiv på Japandihome.com, och gör hela besöket enklare för dig genom att komma ihåg vissa av dina tidigare val och uppgifter. 

Du kan naturligtvis besöka Japandihome.com utan att acceptera cookies, men vi ber dig observera att detta kan påverka din upplevelse på webbsidan negativt, då funktioner som är beroende av cookies försvinner. 

Hur kan jag säga nej till cookies? 

När du besöker Japandihome.com för första gången kommer du få upp en ruta nere i vänstra hörnet där du kan ställa in dina cookie-inställningar. 
Om du redan har sparade cookie-inställningar som du vill ändra så klickar du här. 

Vi på Japandihome.com kan inte stänga av cookies åt dig. 

Cookies för webbanalystjänster och marknadsföring 

Cookies gör det möjligt för oss att analysera användningen av våra tjänster och ta informerade beslut som leder till att de utvecklas och förbättras. Vi använder tredjepartscookies från webbanalystjänster som Google Analytics och Visual Website Optimizer för att få insikt i antalet besökare på Japandihome.com och deras beteende, och analyserar informationen som vi samlar in genom dessa tjänster på en övergripande nivå. Det ställs väldigt höga krav på webbanalystjänsterna som vi använder gällande dataskydd, både från oss på Japandihome.com och från omvärlden, och för att skydda din identitet ytterligare skickar vi endast en förkortad och anonymiserad version av din IP-adress till dessa tjänster, så att din exakta position inte avslöjas. Observera även att vi aldrig skickar personliga upplysningar som ditt namn eller din adress genom cookies, men vi analyserar information om hur du tar dig runt på webbsidan, produkterna du köper och tekniska data (till exempel vilken typ av webbläsare som används, om du handlar på mobil eller dator, och språkinställningar). 

På Japandihome.com använder vi även tredjepartscookies och pixlar för att tillåta tjänster som Facebook, Instagram, Google, Criteo och Youtube att presentera intresserelaterad marknadsföring för dig på deras egna och externa webbsidor. Cookies från dessa externa tjänster kan du när som helst motsäga dig genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller på konton som du har skapat på tjänsternas egna webbsidor. Observera att ett nej till cookies från dessa tjänster i vissa fall kan påverka din upplevelse som användare även utanför Japandihome.com. 

Integritetspolicy 

 1. Allmänt

Denna policy avser integritet och beskriver hur 

Japandi AB 
org. nr 559431-9559 
Kungsgatan 63D 
903 26 Umeå 

e-post: hello@japandihome.com 

samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Japandihome.com tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss på Japandihome.com, har kontakt med vår kundservice eller besöker våra webbplatser. 

Med integritetspolicyn vill vi att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. 

 1. Personuppgiftsansvarig

Japandihome.com är personuppgiftsansvarig för att Japandihome.com behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Japandi AB 
org. nr 559431-9559 
Kungsgatan 63D 
903 26 Umeå 

e-post: hello@japandihome.com 

 1. När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet eller kontaktar vår kundservice behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal. 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt. Det betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning och upprätthålla kommunikationen med dig. Personuppgifter vi samlar in för dig som är kund är följande: 

 • Namn 
 • Adress (leverans- och räkningsadress 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer 
 • Kundnummer 
 • Köphistorik 
 • IP-adress och information om användning av webbplatsen 
 • Personuppgifter som du anger vid kontakt med Japandihome.com, t.ex. med kundservice. 

 

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, till exempel våra distributionsombud. Vi samlar även in dina adressuppgifter från tredjepartstjänster för adressuppdateringar. Vi kan komma att överlämna uppgifter till våra leverantörer, till exempel vid ett reklamationsärende eller ett reservdelsköp. I samband med ett reservdelsköp kan vi även behöva efterfråga uppgifter så som personnummer. I dessa fall behandlas informationen enligt integritetspolicyn hos våra samarbetspartners och i enlighet med våra leverantörsavtal. När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används vid framtagning av statistik och vid förbättring av vår e-handelsplattform. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade. 

 1. Sammanställning av personuppgiftshantering

Ändamål: Hantera beställning inklusive notiser och efterföljande support  
Exempel: För att leverera, erbjuda betal- och lev.- alternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor 
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp 
Lagringstid: 7 år efter genomfört köp 

Typ av personuppgifter: 

 • Namn, adress, epost, telefonnummer 
 • Orderinformation 
 • Leveransinformation 
 • Betalinformation 
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss 
 • I samband reservdelsköp kan vi även behöva efterfråga uppgifter så som personnummer 

Ändamål: Fullföljande av lagkrav 
Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring 
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse 
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen 

Typ av personuppgifter: 

 • Namn, adress, epost, telefonnummer 
 • Orderinformation 
 • Leveransinformation 
 • Betalinformation 

Ändamål: Registrering och hantering av konto 
Exempel: Ge behörighet till inloggning på ”Mina sidor”, ge tillgång till orderhistorik, upprätthålla relevans i kontaktuppgifter, erbjuda sparade favoriter 
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp 
Lagringstid: Så länge du har ett Japandihome.com-konto. 

Typ av personuppgifter: 

 • Namn, adress, epost, telefonnummer 
 • Orderinformation 
 • Leveransinformation 
 • Användning av webbplats 
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss 

Ändamål: Marknadsföring av produkter och tjänster 
Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e post eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och events mot visst kundsegment 
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp och samtycke 
Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas 

Typ av personuppgifter: 

 • Namn, adress, epost, telefonnummer 
 • Orderinformation 
 • Leveransinformation 
 • Användning av webbplats 
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss 

Ändamål: Utveckling av företagets tjänster och produkter, och analyser av kundkollektivet i stort 
Exempel: Analyser av användarupplevelse, analyser av sortiment 
Rättslig grund: Berättigat intresse 
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp 

Typ av personuppgifter: 

 • Namn, adress, epost, telefonnummer 
 • Orderinformation 
 • Leveransinformation 
 • Användning av webbplats 
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss 

Ändamål: Förhindrande av missbruk av tjänst och stävjande av brott  
Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra olovlig åtkomst till konton 
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse 
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver 

Typ av personuppgifter: 

 • Namn, adress, epost, telefonnummer 
 • Orderinformation 
 • Leveransinformation 
 • Betalinformation 
 1. Hur länge sparas personuppgifterna?

Japandihome.com sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål. Se punkt 5 för mer detaljer. 

 1. Hur skyddas personuppgifterna?

Japandihome.com har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig helt trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad. 

 1. Lämnas personuppgifterna ut till någon?

Japandihome.com lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för Japandihome.com räkning inom till exempel leverans, betalning och kommunikation. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke. Vi kan komma att överlämna uppgifter till våra leverantörer, till exempel i samband med ett reklamationsärende eller ett reservdelsköp. I samband med reservdelsköp kan vi även behöva efterfråga uppgifter så som personnummer. I dessa fall behandlas informationen enligt integritetspolicyn hos våra samarbetspartners och i enlighet med våra leverantörsavtal. 

Japandihome.com kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa Japandihome.com rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägeri eller andra säkerhetsfrågor. Om någon av Japandihome.com leverantörer eller samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan Japandihome.com komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Japandihome.com att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt. Saknas tillstånd för att sälja dina personuppgifter till tredje part kommer så inte att ske. 

 1. Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Du har även rätt att begära följande: 

Tillgång till dina personuppgifter: 
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Japandihome.com om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt. 

Rättelse av dina personuppgifter: 
På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Vi har dock ingen möjlighet att ändra personuppgifter på befintliga beställningar. 

Radering av dina personuppgifter: 
På din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de ej behövs längre för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen. 

Begränsning av behandling av dina personuppgifter: 
På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål. 
Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig. 
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. 
Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till hello@japandihome.com. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra utskick. 
Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. 

 1. Cookies

Japandihome.com använder cookies på webbplatserna, mer information hittar du i vår cookiepolicy. 

 1. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Ifall vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information om detta på vår hemsida. 

 1. Kontaktuppgifter

Alla intresserade och besökare på vår hemsida når oss med frågor om dataskydd på följande adress: 

Japandi AB 
org. nr 559431-9559 
Kungsgatan 63D 
903 26 Umeå 

e-post: hello@japandiho